Охота на утку 2016, взял три чирка, крякву и вяхиря

Рейтинг : 0>