Охота на утку 2017 г, Кряква с подхода

 

 

Рейтинг : 0>