Охота на тетерева на току с ВПО- 208 дробью

 

 

Рейтинг : 0>