Охота на медведя на приваде с луком, Аляска май 2017

Рейтинг : 0>