Охота на медведя на приваде с луком, Канада (1)

 

Рейтинг : 0>