Охота на медведя на приваде с луком, Канада (2)

 

Рейтинг : 0>