Охота на зайца с ИЖ 27, Франция

 

 

Рейтинг : 0>